You are here

Rouzbeh Parsi quoted in SvD Nyheter

Rouzbeh Parsi has been quoted in an article in Swedish about Iran:  [...] Så splittringen i de styrande kretsarna är stor och det får man väl säga är ett nationellt säkerhetsproblem! kommenterar Rouzbeh Parsi.  SvD Nyheter