You are here

Álvaro de Vasconcelos was cited in Dnevnik (Bulgarian)

Все още е твърде рано обаче да заключим, че европейците са преодолели своя страх от арабската демокрация и няма да се изкушат да приемат

Dnevnik