An agency of the EU

Rouzbeh Parsi spoke on Sverigesradio about Syria

05 August 2011

Hur förhåller sig Syriens grannar till det ökade våldet? Samtal med Rouzbeh Parsi, EU:s institut för säkerhetspolitiska studier.
Sverigesradio